صحیفه امام > صحيفه امام جلد 1

دوشنبه 5 اسفند 1398
 
صحيفه امام جلد 1نامه به آقای بروجردی


مصوبه تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه


نامه به آقای محمدتقی فلسفی


مصاحبه با مخبر مجله


تقریظ به سید عبد الغنی اردبیلی "شیوه نگارش تقریرات درس فلسفه"نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


تم الاختراق من قبل سلطان الشمري


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


تقریظ بر تقریرات اصول آقای سبحانی


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


نامه به آقای سید محمدتقی شهرستانی


نامه به آقای سید ابوالقاسم کاشانی "استفسار از سلامتی آقای کاشانی"


اجازه نامه به آقای سید سجاد حججی، در امور حسبیه


اجازه نامه به آقای صادق احسان بخش، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید هاشم رسولی محلاتی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید علی غیوری نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای علی مختاری "در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه"


اجازه نامه به آقای زین العابدین ذوالفقاری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای عبد الصمد خویی در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید شمس الدین آیت اللهی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای عقیل ترابی "در نقل حدیث و امور حسبیه و شرعیه"


اجازه نامه به آقای سید حسن طاهری خرم آبادی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید محسن هزاوه ای همدانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای اسدالله خادمی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای صادق خلخالی در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمد امامی دارابی، در امور حسبیه و شرعیه


پاسخ سؤال شرعی در مورد حج


اجازه نامه به آقای سید عطا الله زین الدین، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای طه محلاتی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای ضیاء الدین برهانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای علی اصغر معصومی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی "خانوادگی"


اجازه نامه به آقای مهدی خوانساری، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید ابوطالب پیشوایی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید مهدی لاجوردی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای احمد محصل یزدی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمد حسین مجتهدی بهبهانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمد باقر شریعتی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید علی حسینی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای حسین محقق قمی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای عبد الحسین مهدوی همدانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمد علی گرامی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید موسی حجتی شفتی، در امور حسبیه و شرعیه


بیانات در دیدار با یکی از سردفتران اسناد رسمی "مخالفت با اسرائیل و بهایی ها"


تلگراف به محمدرضا پهلوی درباره انجمن های ایالتی و ولایتی


اجازه نامه به آقای سید مهدی لواسانی، در امور حسبیه و شرعیه


تلگراف به اسدالله علم درباره انجمن های ایالتی و ولایتی


سخنرانی در جمع بازاریان تهران


نامه تشکر به آقای محمدتقی فلسفی "اعتراض به انجمن های ایالتی و ولایتی"


نامه به آقای محمدتقی فلسفی


بیانات در جمع طلاب و بازاریان


تلگراف به محمد رضا پهلوی در اعتراض به عملکرد اسدالله علم


تلگراف به اسدالله علم


بیانات در جمع اصناف و طلاب قم


نامه به آقای مهدی یثربی "حمایت از روحانیت قم"


بیانات در جمع اصناف و طلاب قم


بیانات در جمع بازاریان تهران


اجازه نامه به آقای حسین فرطوسی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقایان نجفی و محمدحسین غروی"صدور اعلامیه علیه دولت"


نامه در پاسخ به تلگراف سران ایلات و عشایر پاپی "انجمن های ایالتی و ولایتی"


اجازه نامه به آقای سید علی رضا هاشمی موسوی، در اخذ وجوه شرعیه


نامه به آقای مرعشی نجفی "انتشار تلگراف لغو لایحه انجمن های ایالتی"


بیانات در جمع اصناف و طلاب


سخنرانی برای جمعی از اهالی تهران


نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم


پیام به ملت ایران "لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت"


سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم


بیانات در دیدار رؤسای شهربانی و ساواک قم


اجازه نامه به آقای ید الله رحیمیان دستجردی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای حسین واعظی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای علی اکبر حسینی لیلابی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید محمد میرجعفری تنکابنی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمدعلی شریفی فردویی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای ابوالقاسم مسافری، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به همسر و فرزندشان جهت مسافرت به عراق


اجازه نامه به آقای سید کاظم نور مفیدی، در امور حسبیه و شرعیه


بیانات در جمع علمای قم


پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه


پیام تشکر به اهالی الشتر "حمایت از قیام علیه انجمن های ایالتی و ولایتی"


نامه به آقای کمالوند"تقدیر از همراهی در مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی"


نامه به آقای کمالوند "پاسخ نامه و تشکر"


پیام به ملت ایران به مناسبت محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی


پیام به ملت مسلمان ایران "حمله ساواک به فیضیه"


نامه به اداره تلفن شهرستان قم "نقل و انتقال تلفن"


اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع


سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم


پیام به ملت ایران


نامه به آقای محمدتقی فلسفی "عزای عمومی در نوروز سال 1342"


پیام به علما و روحانیون "اعلام عزای عمومی در نوروز 1342"


سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم


بیانات در جمع روحانیون قم


بیانات در جمع روحانیون و طلاب قم


تلگراف تشکر از همدردی آقای میلانی "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن قمی "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای رسولی محلاتی "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای اسلا می "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحر العلوم "حمله به مدرسه فیضیه"


تلگراف تشکر از همدردی آقای مهدی شفیق و کسبه بازار حضرتی


اجازه نامه به آقای خیر الله تویسرکانی، در امور حسبیه و شرعیه


تلگراف تشکر از همدردی روحانیون تهران "حمله به مدرسه فیضیه"


پیام به علمای تهران


پیام به ملت ایران


تلگراف تشکر از همدردی آقای حکیم


تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد متقی


اجازه نامه به آقای محمد حسن کریمی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به علمای یزد


پیام به طلاب اعزام شده به سربازی "رسالت سنگین روحانیت"


پاسخ استفتاء به مستأجرین اموال موقوفه در شهرستان طالقان


تلگراف به آقای سید جلال الدین آشتیانی "اعلام وصول وجه"


بیانات در جمع اعضای انجمن اسلا می دانشگاه تهران


بیانات خطاب به آقای علی نخعی


اجازه نامه به آقای محمد ایمانی، در امور حسبیه و شرعیه


پیام به مسلمانان ایران و جهان


پیام به بازرگانان و اصناف همدان


پیام به روحانیون بستان آباد "گسترش اعتراضات علیه شاه"


تلگراف به آقای حسن بحر العلوم "دعوت مردم و روحانیون در اعتراض به شاه"


تلگراف به آقای سید مرتضی پسندیده


اجازه نامه به آقای محمد علامی هشترودی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید محمد حسینی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه


سخنرانی در جمع روحانیون قم


اجازه نامه به آقای عبد الرسول تقوایی مازندرانی، در امور حسبیه و شرعیه


پیام به آقای خویی، علما و روحانیون


پیام به علمای اعلام و فقهای همدان


اجازه نامه به آقای عباس علی کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه


پیام به علما و روحانیون کرمان


اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل جزایری، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید کاظم شاهنگیان درباره اعمال ضد اسلا می دولت


سخنرانی در جمع روحانیون و مردم همدان


پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران


بیانات در حضور سه تن از اهالی لرستان


نامه تشکر از حمایت آقای میلانی در قیام علیه رژیم شاه


اجازه نامه به آقای سید ابراهیم خلخالی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید محمد ارسنجانی، در امور حسبیه و شرعیه


پاسخ استفتاء آقای محمد علی گرامی در مورد فرقه بهاییت


نامه به آقای خوانساری


بیانات در جمع بازاریان تهران


نامه تشکر به آقای محمدتقی فلسفی "افشاگری علیه رژیم"


سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم


بازجویی


نامه به آقای سید محمد صادق روحانی


نامه به آقای سید عیسی جزایری


بیانات در دیدار با آقای بهبهانی به مناسبت انتقال امام از زندان


اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان رفسنجانی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای ابراهیم امینی نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آذربایجانی های مقیم مرکز "کمک به مستمندان، از سهم امام"ع""


نامه به آقای محمد علی گرامی و تشکر از عواطف مردم


نامه به آقای سید مصطفی خمینی درباره رسیدگی به مستمندان قم


پیام به ملت ایران


تلگراف تشکر از آقای محمدتقی فلسفی "همراهی با قیام 15 خرداد"


تلگراف تشکر از آقای سید حسن بحر العلوم "تبریک بازگشت امام به قم"


تلگراف تشکر از آقای ضیابری


تلگراف تشکر از آقای خوانساری "تبریک بازگشت امام به قم"


سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب


سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی شیراز


تلگراف به آقای محمدتقی آملی "تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات"


تلگراف به آقای میلانی "تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات"


اجازه نامه به آقای سید مهدی یثربی، در امور حسبیه و شرعیه


تلگراف به آقای حسین خادمی "تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات"


تلگراف به آقای حسین نوری همدانی "تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات"


تلگراف به آقای احمد اهری "تکذیب سرمقاله روزنامه اطلاعات"


تلگراف تشکر از سید علی نقی طبسی حائری "تبریک بازگشت امام به قم"


بیانات خطاب به آقای هاشمی نژاد "اوضاع مبهم سیاسی جهان و منطقه"


سخنرانی در جمع اقشار مردم15


نامه تشکر به آقای سید محمود شفیعی "تبریک بازگشت امام به قم"


بیانات در جمع بازاریان شهرستان قائمشهر


نامه تشکر به آقای محمد حسن نجفی "تبریک بازگشت امام به قم"


نامه تشکر به آقای محمد تقی عالمی دامغانی "تبریک بازگشت امام به قم"


نامه تشکر به آقای محمد جواد قائمی "تبریک بازگشت امام به قم"


اجازه نامه به آقای محمد فقیهی مرندی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه تشکر به آقای موسی یکتا "تبریک بازگشت امام به قم"


تلگراف به آقای روح الله کمالوند "پاسخ تلگراف و تبریک عید سعید قربان"


اجازه نامه به آقای حیدر علی اثنی عشری، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمود شتربانی تبریزی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید علی محمد وزیری، در امور حسبیه و شرعیه


نامه تشکر به آقای سید علی نقی طبسی حائری "معرفی رساله معتبر ـ پرداخت شهریه"


اجازه نامه به آقای خیر الله حیدری کرمانشاهی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای میرزا لطیف قیصریه، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید مهدی یثربی "معرفی مبلغ"


اجاره نامه منزل در محله یخچال قاضی قم


نامه تشکر به آقای میلانی


اجازه نامه به آقای جعفر صبوری، در امور حسبیه و شرعیه


نامه تشکر به آقای سجاد حجج میانه ای "حمایت مردم از قیام 15 خرداد"


اجازه نامه به آقای میرزا عطاءالله شریف اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه


تلگراف تشکر از آقای حسن لاهوتی "تسلیت سالگرد قیام 15 خرداد"


نامه به آقای سید مهدی یثربی "اعلام وصول وجوه شرعی"


نامه به آقای سید هادی میلانی


اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد


نامه تشکر به آقای سید سجاد حجج


نامه تشکر به آقای جلیلی کرمانشاهی "تبریک بازگشت امام به قم"


نامه تشکر به آقای جلیلی کرمانشاهی "حمایت علمای کرمانشاه"


نامه تشکر به آقای محمد علی انصاری اراکی "همراهی در قیام 15 خرداد"


اجازه نامه به آقای محمد علی شریعتی نصرآبادی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای جعفر صبوری "وضع ناگوار زندانیان در جنوب"


اجازه نامه به آقای میرزا احمد حجتی، در امور حسبیه و شرعیه


بیانات در جمع روحانیون و طلاب تهران جهت افشای دین زدایی


نامه به آقای سید مهدی یثربی جهت اعلام وصول سهم امام "ع"


نامه به آقای محمد حسن نجفی جهت تشکیل جلسات هفتگی


نامه به آقای حسین علی ناطق الاسلام


نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی


نامه به آقای حسین ساعت پور


نامه به آقای محمدتقی فلسفی


نامه تشکر به آقای حسین علی ناطق الاسلام


نامه به آقای محمد حسن شریف قنوتی


اجازه نامه به آقای علی عزیزپور "وجوه شرعی"


نامه به آقای سید حسین خادمی


نامه به آقای ید الله رحیمیان


اجازه نامه به آقای سید محمد تقی موسوی، در امور حسبیه و شرعیه


رسید دریافت وجوه شرعی به آقای سیف الله کریمی


نامه به آقای سید نصرالله حسینی مازندرانی


نامه به آقای سید فضل الله حجازی درباره حکم شرعی نماز جمعه


نامه به آقای محمد تقی مروارید


تلگراف به آقای محمدتقی فلسفی


اجازه نامه به آقای عبد الله معصومی، در اخذ وجوه شرعیه


اجازه نامه به آقای سید ابراهیم خالقی، در اخذ وجوه شرعیه


نامه تشکر به آقای محمد جواد حجتی کرمانی


تلگراف به آقای سید علی قاضی تبریزی


نامه به آقای سید سجاد حجج


نامه به آقای منتظری


اجازه نامه به آقای سید مهدی یثربی


سخنرانی در جمع مردم قم


اجازه نامه به آقای سید محمد برهانی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید عبد الرضا حجازی جهت مسجد دولاب تهران


تلگراف تسلیت به آقای مرتضی مقتدایی


اجازه نامه به آقای محمدباقر حسینی مهریزی، در اخذ وجوه شرعیه


اجازه نامه به آقای سید حسن میرزایی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای مرتضی مقتدایی، در امور شرعیه


پیام به اهالی استان کرمان


نامه به آقای محمد علی نصرآبادی


تلگراف به آقای میلانی درباره حصر آقای قمی


نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی


نامه به آقای سید محمد حسین موسوی


پیام به روحانیون و ملت ایران


سخنرانی در جمع مردم


اجازه نامه به آقای عوض طالب زاده، در اخذ وجوه شرعیه


نامه به آقای یوسف صدیق


تلگراف به آقای سید مصطفی خمینی از آنکارا


نامه به آقای سید مصطفی خمینی


نامه به آقای سید مصطفی خمینی


وکالتنامه به آقای سید مصطفی خمینی


پیام به آقای سید مصطفی خمینی


نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی


نامه به آقای نصرالله خلخالی


نامه به خانم خدیجه ثقفی


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده


نامه به خانم خدیجه ثقفی


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده


نامه به خانم خدیجه ثقفی


نامه به آقای سید نورالدین هندی


نامه تشکر به آقای سید محمد صادق لواسانی


نامه به آقای میرزا محمد ثقفی


تلگراف تشکر به آقای علی ایران پور


تلگراف تشکر به آقای علی صافی گلپایگانی


نامه تشکر به آقای سید صادق روحانی


اجازه نامه به آقای سید محمد نبوی زاده، در امور حسبیه و شرعیه


فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف (قسمت اول)


فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف (قسمت دوم)


:.:::. Copyright © 2010 « دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي » All Rights Reserved ::.
Design By MBHonar@yahoo.com  -  Developed By WWW.BESTDEVELOPER.IR