صحیفه امام > صحيفه امام جلد 5

دوشنبه 5 اسفند 1398
 
صحيفه امام جلد 5

مصاحبه با خبرگزاری لیبی درباره ادعاهای شاه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره نظام سلطنتی و مطرود بودن آن


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیان های مادی و معنوی شاه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره وجوب مبارزه با حکومت های ظالم


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره الهی بودن قیام ملت ایران


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبیین انگیزه ها و اهداف قیام


سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج درباره غیر قانونی بودن سلطنت پهلوی


گفتگو با راسلکر درباره اوضاع ایران، ر ابطه با انگلیس و مفهوم آزادی


نامه به آقای ابوجهاد و اعلام همبستگی جمهوری اسلا می با ملت فلسطین


پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم


مصاحبه با روزنامه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره فریبکاری شاه در اظهار توبه


پیام به ملت ایران به مناسبت جنایات اخیر رژیم شاه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره قیام همگانی برای آزادی


نامه به علمای ارومیه درباره وحدت کلمه


پیام به علما و مردم هندوستان در ضرورت همدردی با ملت ایران


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدید آمریکا


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد جنایات و خیانت های شاه


مصاحبه با روزنامه دانمارکی درباره مسائل ایران


سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی مقیم خارج


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره اوضاع ایران بعد از سرنگونی شاه


مصاحبه با تلویزیون


گفتگو با نمایندگان حرکه المحرومین لبنان


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با مجله


مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آینده ایران


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با تلویزیون


نامه به آقای حسین نوری همدانی درباره ویژگی های اعضای شورای انقلاب اسلا می


پیام به ملت ایران درباره کشتار مردم و ادامه اعتصاب ها


مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران


مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


مصاحبه با رادیو


مصاحبه با مجله فردای آفریقا درباره انقلاب مردمی


مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره ماه محرم و بقای شاه


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه


مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلا می


مصاحبه با نشریه لبنانی


نامه درباره ضرورت ادامه مبارزه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر


مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون کانادا درباره تظاهرات عاشورا


مصاحبه با خبرنگار آمریکایی


مصاحبه با تلویزیون


گفتگو با نمایندگان دولت فرانسه درباره آزادی بیان و فعالیت در فرانسه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رعایت قانون توسط مسلمانان


پیام به ملت ایران درباره راهپیمایی مردم در تاسوعا و عاشورا


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با تلویزیون سوئد و روزنامه


مصاحبه با روزنامه


پیام به ملت ایران درباره راهپیمایی تاسوعا و عاشورا


نامه به آقای جعفر صبوری و اجازه صرف وجوهات


مصاحبه با نشریه


مصاحبه با خبرگزاری


مصاحبه با تلویزیون آلمان، درباره موضع انقلاب در برابر حامیان خارجی شاه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره احتمال مصالحه ملی گراها با شاه


مصاحبه با مجله


نامه جهت ارسال وجوهات به قم


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


مصاحبه با محمد حسنین هیکل درباره علل شکل گیری انقلاب


پیام تبریک به مسیحیان جهان "میلاد حضرت عیسی "ع""


نامه به آقای ابوجهاد درباره تعیین نماینده


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ضرورت حفظ وحدت


پیام به ملت مسلمان ایران


گفتگو با ریچارد کاتم در مورد مسائل ایران


مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام


مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه درباره زندگی خصوصی


حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی


مصاحبه با مجله هفتگی


گفتگو با نویسنده فرانسوی درباره آینده نهضت


گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگی های جمهوری اسلا می


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


پیام به ملت ایران درباره تحریم پرداخت مالیات و پول آب و... به دولت شاه


مصاحبه با روزنامه


نامه تشکر به آقای عباس علی سبیل اردستانی


مصاحبه با تلویزیون


مصاحبه با گروهی از خبرنگاران درباره انتخابات


نامه تسلیت به خانواده شهید عاشوری


مصاحبه با تلویزیون


مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2 درباره کودتای نظامی


مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون


پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان عزای عمومی


پیام به اعتصاب کنندگان مطبوعات برای پایان اعتصاب


مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است


مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان


گفتگو با عده ای از ارمنی های مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران


پیام به علما و مردم پاکستان درباره جنایات عمال شاه در قم و مشهد


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب


بیانات با دو نماینده رئیس جمهور فرانسه در مخالفت با دولت بختیار


مصاحبه با مجله


مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره غیرقانونی بودن دولت بختیار


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیت های مذهبی


پیام به ملت ایران درباره توطئه تعرض به مردم به اتهام ساواکی بودن


مصاحبه با تلویزیون


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با تلویزیون اسپانیا درباره ایران پس از خروج شاه


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با مجله


مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون


مصاحبه با مجله


مصاحبه با روزنامه


مصاحبه با آژانس


مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران


پیام به ملت ایران


مصاحبه با تلویزیون


مصاحبه با خبرنگار


پیام به ملت ایران درباره توطئه حمله به نیروهای مسلح به نام ملت


مصاحبه با روزنامه


گفتگو با خورشید احمد


پیام به علما و اهالی کردستان درباره وحدت کلمه و دفاع از کشور


مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره اوضاع ایران


مصاحبه با روزنامه


نامه به آقای عبد الجلیل جلیلی درباره حفظ وحدت کلمه


اجازه نامه به آقای صادق خلخالی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای سید محمد بجنوردی، در امور حسبیه و شرعیه


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک درباره اهداف شورای انقلاب


مصاحبه با مجله محلی


مصاحبه با خبرنگاران درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت


مصاحبه با روزنامه


پیام به ملت ایران


نامه به آقای پسندیده و پاسخ به پرسش های سیاسی ایشان


پیام به خبرگزاری های خارجی درباره فرار شاه


مصاحبه با مجله


مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه


پیام تبریک به ملت ایران


مصاحبه با نشریه


گفتگو با هیأت نمایندگی دولت هند


پیام به ملت ایران درباره توطئه عمال شاه در اهانت به مراجع


حکم به آقای ید الله سحابی


حکم به آقای جلیل ضرابی برای تحویل سفارتخانه ایران در آمریکا


نامه به آقای سید عز الدین حسینی و تقاضای بازگشت به زنجان


مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره اوضاع ایران پس از تبعید شاه


پیام به ملت ایران در بازگشت قریب الوقوع به ایران


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمز پیروزی انقلاب


پیام به طوایف و ایلات بویراحمد برای حفظ نظم در منطقه


مصاحبه با روزنامه های


مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره وضعیت ارتش


سخنرانی در جمع کارکنان اقامتگاه امام


پیام به ملت ایران


مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار


گفتگو با سه تن از شخصیت های آمریکایی


پیام به علما و روحانیون درباره تکذیب شایعه پذیرفتن بختیار


پیام و هشدار به دولت آمریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلا می


مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج


:.:::. Copyright © 2010 « دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي » All Rights Reserved ::.
Design By MBHonar@yahoo.com  -  Developed By WWW.BESTDEVELOPER.IR