صحیفه امام > صحيفه امام جلد 21

سه شنبه 23 مهر 1398
 پاسخ پیام تسلیت شهادت ده ها هموطن در جریان سقوط هواپیمای مسافربری توسط آمریکا
کد سند : 4017
1367/04/13  -  13 تیر 1367 / 19 ذی القعده 1408
مخاطب : منتظری، حسین علی
صفحه : 70 مکان : تهران، جماران

پیام تشکر به آقای منتظری "تسلیت سقوط هواپیمای مسافربری توسط آمریکا"