صحیفه امام > صحيفه امام جلد 21

سه شنبه 23 مهر 1398
 تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد
کد سند : 4051
1367/06/30  -  30 شهریور 1367 / 9 صفر 1409
مخاطب : هنرمندان و خانواده شهدا
صفحه : 146 مکان : تهران، جماران

پیام به هنرمندان و خانواده شهدا "تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد"